omnit tag

Detaljeret og præcis økonomistyring

Med økonomistyrings-løsningen fra NetSuite får I automatiseret regnskabsprocesserne og den økonomiske kerne af virksomheden. En bedre og mere effektiv økonomistyring åbner dørene for en langt mere detaljeret indsigt i virksomhedens ydeevne.

Ukompliceret kontrol fra dag ét

Nem integration med andre digitale økosystemer

Forbind din lagerstyring med andre aktiviteter i din virksomhed, såsom lager- eller ordrestyring.

Funktioner der gør dit arbejde nemmere

Finansiel effektivitet på et højere niveau

NetSuite er en cloudbaseret ERP-løsning, der kan hjælpe jer med at forbedre jeres økonomistyring. Et godt og pålideligt økonomistyringssystem er af afgørende betydning for enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche. 

NetSuite hjælper med at sikre, at jeres finansielle transaktioner er præcise og pålidelige, samtidig med at det giver jer et klart overblik over jeres økonomiske situation. Et effektivt økonomistyringssystem kan også hjælpe jer med at opdage potentielle problemer i tide, så I effektivt kan træffe de nødvendige beslutninger for at undgå økonomiske tab. 

Med NetSuite får I et økonomistyringssystem, der er fuldt integreret med jeres øvrige forretningsprocesser, og som kan hjælpe jer med at opnå en effektiv økonomistyring og en mere bæredygtig forretning.

Fordele ved digital økonomistyring

Detaljeret rapportering

Først og fremmest giver NetSuite jer en mere detaljeret rapportering, da alle økonomiske data og transaktioner samles og organiseres på en overskuelig måde. Dette giver jer muligheden for at trække rapporter på tværs af forskellige afdelinger, og I kan også tilpasse rapporterne til jeres egne behov og ønsker.

Data i realtid

NetSuite giver også information og data i realtid, hvilket betyder, at I altid kan følge med i virksomhedens økonomiske status og tage beslutninger baseret på den nyeste og mest opdaterede information.

Færre rapporteringsfejl

Derudover minimerer et mere automatiseret økonomistyringssystem risikoen for fejl i rapporteringen, da systemet kan kontrollere og validere data og transaktioner automatisk.

Konsolidering på tværs af valuta og lande

NetSuite giver jer også mulighed for at konsolidere alle jeres selskaber på tværs af valuta og lande i ét system. Dette gør det lettere at håndtere økonomien på tværs af forskellige afdelinger og geografiske placeringer. Systemet giver jer også mulighed for at styre og planlægge budgetter og prognoser på tværs af forskellige afdelinger og geografiske placeringer.

NetSuites smarte økonomistyrings-funktioner

Med NetSuite får I det fulde overblik over mange af processerne ved økonomistyring og de opgaver, som jeres virksomhed står med. NetSuites økonomistyrings-funktioner tager udgangspunkt i grundpillerne af god virksomhedsdrift, som er forudsætningerne for en succesfuld økonomistyring.

Bogføring og regnskab

Med NetSuite får I nem administration af skat, debitorer og kreditorer. NetSuites cloudbaserede bogføring simplificerer processen med styring af transaktioner med nøjagtig rapportering, hvilket giver jer større kontrol over de finansielle aktiver. 

Fakturering

NetSuites SuiteBilling giver jer et gnidningsfrit overblik med en all-in-one løsning, som strømliner faktureringsprocesserne og alle virksomhedens pengestrømme. Her får I et indblik i et væld af finansielle målinger, herunder faktureringsaktiviteter i realtid, som konsoliderer faktureringerne og understøtter flere prismodeller.

Planlægning og budgettering

Med NetSuite Planning and Budgeting automatiseres tidskrævende planlægnings-og budgetteringsprocesser, så der hurtigt og nemt kan produceres budgetter, prognoser samt generes rapporter – i én skalérbar løsning. Automatisk økonomistyring – og data og nøgletal i realtid – gør, at det er langt nemmere at planlægge og budgettere fremtidens økonomi. 

Indtægtsføring

Indtægtsførings-modulet gør omsætningsplanlægning, allokering af ressourcer og rapportering med indtægtsbilag nemmere. I kan spare tid og energi brugt på spreadsheets og i stedet automatisere indtægtsføring og have et overskueligt indblik i virksomhedens præcise udeståender og igangværende arbejde. Indtægtsføring med NetSuite overholder nemt lovkrav, lovbestemmelser og indtægtsgodkendelser.

Regnskabsaflæggelse 

Med NetSuites regnskabs-aflæggelsesmodul får I et stærkt og sofistikeret redskab til at præsentere og analysere multidimensionel data, som I kan lægge regnskab ud fra.
Det vil give et mere komplet billede af jeres virksomhed – i realtid – med forudkonfigurerede og rollebaserede dashboards, rapporter og KPI’er. Løsningen genererer blandt andet nøjagtige regnskaber og rapporter, som overholder lovkrav.

Finansiel konsolidering 

Det er vigtigt at have det fulde overblik, når I arbejder med finansiel konsolidering. Ved finansiel konsolidering samles oplysninger fra regneark og databaser i ét samlet regnskab. Det kan være en omstændelig og tidskrævende proces – som gøres simpel med NetSuites finansielle konsolideringsfunktion.

Plads til alle type løsninger

Én GRC-løsning i ét økonomisystem

NetSuite tilbyder løsninger, som understøtter og styrker virksomhedens GRC-programmer (governance, risk, and compliance) med fokus på at afstemme og forbedre sikkerhedsniveauet i økonomistyringen. De indbyggede funktioner og processer i systemet håndterer nemt komplekse regulatoriske og operationelle overholdelseskrav og udfordringer.  
Funktionerne i NetSuites økonomistyring danner et vigtigt økonomisk fundament for ledelsen at træffe de helt rigtige beslutninger fra. Med en automatiseret og strømlinet løsning bruges der langt mindre tid på manuel konsolidering, fejlfinding, rapportering og indlæsning af data. Automatisering og en alt-i-en-løsning skaber rammerne om en effektiv virksomhed i vækst, hvor risici reduceres.

Økonomistyrings-funktionen fra NetSuite integreres gnidningsfrit med supplerende økonomi-tjenester – såsom ordrestyring og lagerstyring – hvilket gør det nemt og effektivt at styre virksomheden med én overskuelig løsning. 

Hos Omnit hjælper vi jer med at komme hurtigt i gang med at implementere og integrere økonomistyringssystemet i dit ERP-system. Så er I et skridt tættere på at optimere jeres virksomhed.